اندیکاتورها و معاملات خودکار EA توسط تیم Crobo توسعه یافته و منحصراً در https://www.crobo.io فروخته می شوند. این ابزارها فقط برای کمک به تصمیم گیری های تجاری و نه توصیه یا دستور دادن به کاربران برای تصمیم گیری سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اند.
ما هنگام استفاده از محصولات خریداری شده در این سایت هیچ گونه سود یا مشاوره سرمایه گذاری را تضمین نمی کنیم . خطرات تجارت و استفاده از هر محصول یا مشاوره این وب سایت با مسئولیت خود کاربر انجام می شود.